Novinky


Finančná podpora mesta Košice 2022

Vydané 20.04.2022

 Podpora mladých perspektívnych športovcov do 23 rokov v roku 2022 vďaka mestu Košice.

Čítať viac...

Finančná podpora mesta Košice 2021

Vydané 01.05.2021

 Podpora mladých perspektívnych športovcov do 23 rokov v roku 2021 vďaka mestu Košice. Finančná podpora mesta KOŠICE z Fondu Mládežníckeho športu v roku 2021 bola vo výške 3175,- €.  Finančné prostriedky boli použité na účasť našich pretekárov na sústredení na Masarykovom dvore Vígľaš.

Čítať viac...

Finančná podpora mesta Košice 2020

Vydané 01.06.2020

Podpora mladých perspektívnych športovcov v roku 2020 vďaka mestu Košice. Finančná podpora mesta KOŠICE z Fondu Mládežníckeho športu v roku 2020 bola vo výške 4982,- €.  Finančné prostriedky boli použité na účasť našich pretekárov na sústredení na Masarykovom dvore Vígľaš a na Majstrovstvách SR v Dunajskom Klátove.

Čítať viac...


O nás


Voltížna skupina pôsobí v Jazdeckom oddieli TJ Slávia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

 

Jazdecký oddiel TJ Slávia Univerzity veterinárskeho lekárstva založili v roku 1958 MVDr. Jozef Duchaj (dnes už nebohý) a MVDr. Juraj Hanulay, v súčasnosti jeden z najuznávanejších odborníkov v oblasti jazdectva a koní na Slovensku.

 

 

 

História klubu


Jazdecký oddiel TJ Slávia Univerzity veterinárskeho lekárstva založili v roku 1958 MVDr. Jozef Duchaj (dnes už nebohý) a MVDr. Juraj Hanulay, v súčasnosti jeden z najuznávanejších odborníkov v oblasti jazdectva a koní na Slovensku.

 

S voltížou sa v tomto klube ako prvý začal zaoberať v roku 1980 vtedajší študent UVL, dnes uznávaný odborník v oblasti veterinárnej medicíny a koní MVDr. Bohumil Gašpar. Pod jeho vedením sa v roku 1981 družstvo Slávie UVL v zložení (Renáta Kubištová, Martin Jutka, Erika Tóthová, Marcela Momoľová, Michal Horváth, Jana Jurenková, Pavol Lukaščík, Rastislav Mikula) zúčastnilo prvýkrát voltížnych pretekov. Boli to Majstrovstvá Slovenska v Nitre, kde spomínané družstvo obsadilo 2. miesto na koni Bojko. Biely arabohucul bol prvým voltížnym koňom v Košiciach. Prvé tituly Majstrov Slovenskej socialistickej republiky (SSR) i Československej socialistickej republiky (ČSSR) dosiahli cvičenci JO TJ Slávia UVL pod vedením Evy Sokolovej dnes Vilímovej (Majsterka ČSSR v parkúrovom skákaní v juniorov).

 

Prvými cvičencami Slávie UVL ktorými sa v rámci ČSSR podarilo prebojovať na Majstrovstvá sveta v Ebreichsdorfe v roku 1988 boli Róbert Leinstein, Ľubica Boldišová a Andrea Rodaničová. Štartovali na koni Tulipán pod vedením lonžérky – trénerky Evy Sokolovej-Vilímovej a bol to vôbec prvý štart reprezentantov ČSSR na Majstrovstvách sveta.

 

Voltíž Košice - Slávia UVLF Košice

Partneri