Novinky


Finančná podpora mesta Košice 2022

Vydané 20.04.2022

 Podpora mladých perspektívnych športovcov do 23 rokov v roku 2022 vďaka mestu Košice.

Čítať viac...

Finančná podpora mesta Košice 2021

Vydané 01.05.2021

 Podpora mladých perspektívnych športovcov do 23 rokov v roku 2021 vďaka mestu Košice. Finančná podpora mesta KOŠICE z Fondu Mládežníckeho športu v roku 2021 bola vo výške 3175,- €.  Finančné prostriedky boli použité na účasť našich pretekárov na sústredení na Masarykovom dvore Vígľaš.

Čítať viac...

Finančná podpora mesta Košice 2020

Vydané 01.06.2020

Podpora mladých perspektívnych športovcov v roku 2020 vďaka mestu Košice. Finančná podpora mesta KOŠICE z Fondu Mládežníckeho športu v roku 2020 bola vo výške 4982,- €.  Finančné prostriedky boli použité na účasť našich pretekárov na sústredení na Masarykovom dvore Vígľaš a na Majstrovstvách SR v Dunajskom Klátove.

Čítať viac...


O nás


Voltížna skupina pôsobí v Jazdeckom oddieli TJ Slávia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

 

Jazdecký oddiel TJ Slávia Univerzity veterinárskeho lekárstva založili v roku 1958 MVDr. Jozef Duchaj (dnes už nebohý) a MVDr. Juraj Hanulay, v súčasnosti jeden z najuznávanejších odborníkov v oblasti jazdectva a koní na Slovensku.

 

 

 

Najlepšie výsledky


ROK 2019

 

CVI Pezinok

11.miesto         Deti 1*                      Simona Ťažárová

3.miesto           Deti 2*                      Patrícia Malegová

4.miesto           Deti 2*                      Petra Kolcúnová

1. miesto          Skupina Junior 1*

 

CVI Frenštát pod Radhoštem

9.miesto         Deti 2*                         Simona Ťažárová

8.miesto         Junior ženy 2*            Michaela Malegová

1miesto          Skupina Junior 1*

 

MSR Dunajský Klatov

4.miesto           Deti 2*                         Patrícia Malegová

8.miesto           Deti 2*                         Petra Kolcúnová

4.miesto           Dvojice                        Patrícia Malegová,Petra Kolcúnová

2.miesto           Skupina Junior 2*      Skupina B 

2.miesto            Junior-ženy 2*            Michaela Malegová

 

 

 

ROK 2018

 

CVI Budapešť

1.miesto      Deti 1*                       Patrícia Malegová

3.miesto      Deti 1*                       Petra Kolcúnová

4.miesto      Junior-ženy  2*         Zuzana Orinčáková

12.miesto    Junior-ženy 2*          Zuzana Majsniarová

 

CVI Pezinok

3.miesto      Deti  2*                      Patrícia Malegová

8.miesto      Deti 2*                       Petra Kolcúnová

12.miesto    Junior-ženy 2*         Zuzana Orinčáková

5.miesto      Skupina junior  2*   Skupina A

 

CVI Frenštát pod Radhoštem

9.miesto     Deti 2*                         Petra Kolcúnová

13.miesto  Deti  2*                         Patrícia Malegová

8.miesto    Junior ženy 2*              Zuzana Orinčáková

3.miesto    Skupina Junior 2*       Skupina A

 

ME Káposvár + CVI Kaposvár

9.miesto   Skupina Junior 2*         Skupina A

2.miesto    Deti 2*    CVI                  Patrícia Malegová

4.miesto    Deti 2*     CVI                  Petra Kolcunová

 

MSR   Hrabušice - Biela Voda

1.miesto     Deti 1*                           Nina Sopková

4.miesto     Deti 2*                           Patrícia Malegová

3.miesto     Junior ženy 2*              Michaela Malegová

5.miesto     Junior ženy 2*              Zuzana Majsniarová

2.miesto     Skupina Deti                   Skupina C

2.miesto     Skupina Junior                Skupina A

4.miesto     Skupina Junior                Skupina B

 

 

  

ROK 2017

 

CVIO Ebreichsdorf

8.miesto   Skupina Junior 2*       Skupina A

 

CVI Pezinok

4. miesto     Deti 2*                     Michaela Malegová

8. miesto    Junior ženy 2*          Sára Šolteszová 

4. miesto    Skupina Junior         Skupina A

 

CVI Frenštát pod Radhoštem

2. miesto   Deti 2*                     Michaela Malegová

3. miesto   Junior-ženy 2*         Sára Šolteszová

7. miesto   Junior-ženy 2*         Zuzana Orinčáková

2. miesto   Skupina Junior        Skupina A

 

 

MS Ebreichsdorf

10. miesto   Skupina Junior     Skupina A

 

MS-R Topoľčianky

2. miesto    Deti 1*                   Ema Czeteová

3 .miesto     Deti 1*                  Veronika Pavľáková

4. miesto     Deti 2*                  Patrícia Malegová

2. miesto     Junior 2*              Sára Šoltészová

3. miesto     Junior 2*               Michaela Malegová

4. miesto     Junior 2*               Zuzana Orinčáková

1. miesto     Skupina deti 1*     Skupina C

4. miesto     Skupina deti 1*     Skupina D

1. miesto     Skupina Junior      Skupina A

 

 

 

ROK 2016

 

CVI Budapešť

8.miesto    Deti 1*                       Svetlanka Kmecová

14.miesto  Deti 1*                       Ema Ordzovenská

1.miesto    Deti 2*                       Sára Šolteszová

8.miesto    Deti 2*                        Michaela Malegová

14.miesto  Junior-ženy2*            Daniela Semancová

1.miesto    Skupina Junior 1*     Skupina B

 

CVI Frenštát pod Radhoštem

1.miesto    Deti 2*                         Sára Šoltészová

7.miesto     Deti 2*                         Michaela Malegová

14.miesto   Deti 2*                         Svetlanka Kmecová

4.miesto     Junior-ženy 2*            Zuzana Orinčáková

6.miesto     Junior-ženy 2*            Zuzana Majsniarová

9.miesto     Junior-ženy 2*            Daniela Semancová

1.miesto     Skupina-Junior 2*    Skupina A 

 

CVI Pezinok

2.miesto   Skupina Junior 1*       Skupina B

3.miesto   Deti 2*                            Sára Šoltészová

6.miesto   Deti 2*                            Michaela Malegová 

15.miesto Junior-ženy 2*               Zuzana Orinčáková

4.miesto   Skupina Junior 2*         Skupina A

 

MSR Pezinok

4.miesto     mladšie deti              Mirka Mikušáková

6.miesto     mladšie deti              Melánka Kmecová

23.miesto   mladšie deti              Lýdia Mikušáková

24.miesto  mladšie deti               Viktória Pirčová

25.miesto  mladšie deti               Stelka Pavľáková

4.miesto     staršie deti                Patrícia Malegová

7.miesto     staršie deti                Svetlanka Kmecová

1.miesto    Junior -ženy               Sára Šoltészová

3.miesto     Junior-ženy                Zuzana Orinčáková

4.miesto     Junior-ženy                Daniela Semancová

5.miesto     Junior-ženy                Michaela Malegová

6.miesto     Junior-ženy                Zuzana Majsniarová

3.miesto     Skupina-Junior         Skupina B

2.miesto     Skupina-Deti 1*        Skupina C

5.miesto     Skupina-Deti 1*        Skupina D     

 

 

 

 

 

 

Rok 2015

 

CVI Budapešť

2.miesto     Deti 1*                          Sára Šoltészová

3.miesto     Deti 1*                          Michaela Malegová

5.miesto     Deti 2*                          Zuzana Orinčáková

10.miesto   Junior-ženy 2*             Daniela Semancová

12.miesto   Junior-ženy 2*             Zuzana Majsniarová

1.miesto      Skupina Junior 2*      Skupina A

 

CVI Frenštát pod Radhoštem

2.miesto     Deti 2*                         Sára Šoltészová

3.miesto     Deti 2*                         Zuzana Orinčáková

7.miesto     Deti 2*                         Michaela Malegová

2.miesto     Skupina Junior 2*      Skupina A

 

CVI Pezinok

4.miesto     Deti 2*                          Zuzana Orinčáková

5.miesto     Deti2*                           Sára Šoltészová

11.miesto   Junior ženy 2*             Daniela Semancová

 

MS Juniorov Ermelo

33.miesto   Junior ženy 2*             Daniela Semancová

10.miesto    Skupina Junior 2*      Skupina A    

 

MSR Pezinok

1.miesto     Staršie deti                   Sára Šoltészová

2.miesto     Staršie deti                   Michaela Malegová

2.miesto      Junior ženy                  Daniela Semancová

3.miesto      Junior ženy                  Zuzana Orinčáková

4.miesto      Junior ženy                  Zuzana  Majsniarová

2.miesto      Skupina Junior            Skupina A

3.miesto      Skupina Junior            Skupina B

 

Rok 2014

 

CVI Frenštát pod Radhošťem

3.miesto       Deti 1*                        Zuzana Orinčáková

5.miesto        Deti  2*                        Zuzana Majsniarová

13.miesto     Junior-ženy 2*           Danka Semancová

16.miesto      Junior -ženy2*           Helenka Kollárová

1.miesto        Skupina Junior 2*     Skupina A

 

CVI Kaposvár

1.miesto       Skupina Junior 2*        Skupina A

5.miesto       Deti 2*                             Zuzana Orinčáková

6.miesto       Junior-ženy  2*             Danka Semancová

 

Juniorské Majstrovstvá Európy , Kaposvár

5.miesto      Deti 2*                            Zuzana Orinčáková

6.miesto      Skupina  Junior             Skupina  A

 

Majstrovstvá Slovenska , Topľčianky

2.miesto      Staršie deti                   Zuzana Orinčáková

6.miesto      Staršie deti                   Michaela Malegová

9.miesto      Staršie deti                   Ema Ordzovenská

11.miesto    Staršie deti                   Svetlanka Kmecová

7.miesto      Junior-ženy                   Danka Semancová

9.miesto      Junior-ženy                   Zuzana Majsniarová

1.miesto      Skupina Junior             Skupina A

 

 

 

Rok 2013


CVI  Budapešť
4. miesto        Deti 1*                Zuzana Majsniarová
5. miesto        Deti 1*                Helena Kollárová
15. miesto     Juniori-ženy        Alena Galambošová
21. miesto     Juniori-ženy       Daniela Semancová

7. miesto     Juniori-skupiny     Skupina A 

 

CVI  Frenštát pod Radhoštěm
7. miesto        Deti 2*                Zuzana Majsniarová
5. miesto       Juniori-ženy       Alena Galambošová
13. miesto     Juniori-ženy       Daniela Semancová

4. miesto     Juniori-skupiny    Skupina A

 

Juniorské Majstrovstvá Európy, Ebreichsdorf
26. miesto     Juniori - ženy          Alena Galambošová
34. miesto     Juniori – ženy         Daniela Semancová

Majstrovstvá Slovenska, Pezinok
1. miesto    Juniori - ženy    Alena Galambošová
4. miesto    Juniori - ženy    Daniela Semancová
9. miesto    Juniori - ženy    Zuzana Majsniarová
1. miesto    Staršie deti       Sára Šoltészová
8. miesto    Staršie deti        Ema Bezeková
1. miesto    Mladšie deti       Patrícia Malegová
3. miesto    Mladšie deti       Michaela Mochťáková
2. miesto    Skupiny-juniori    Skupina A
6. miesto    Skupiny-juniori    Skupina C
7. miesto    Skupiny-juniori    Skupiny B

Rok 2012


CVI  Budapešť
16. miesto     Juniori-ženy         Michaela Turoková
17. miesto     Juniori-ženy        Alenka Galambošová
18. miesto     Juniori-ženy         Daniela Semancová
10. miesto     Seniori-ženy        Slávka Zatlukalová
 
Juniorské Majstrovstvá Európy, Pezinok
6. miesto     Dvojice             Galambošová, Turoková
28. miesto     Juniori – ženy         Alenka Galambošová

Majstrovstvá Slovenska, Šaľa
1. miesto    Seniori - ženy    Slávka Zatlukalová
3. miesto    Juniori - ženy    Michaela Turoková
4. miesto    Juniori - ženy    Alenka Galambošová
7. miesto    Juniori - ženy    Daniela Semancová
2. miesto    Staršie deti    Sára Šoltészová
3. miesto    Staršie deti    Zuzana Majsniarová
6. miesto    Staršie deti    Ľubomíra Lehotská
3. miesto    Mladšie deti    Patrícia Malegová
5. miesto    Mladšie deti    Simona Ťažárová
7. miesto    Mladšie deti    Svetlana Kmecová
2. miesto    Skupiny-juniori    Skupina A
5. miesto    Skupiny-juniori    Skupina B
3. miesto    Dvojice    Galambošová,Turoková

Rok 2011


CVI  Pezinok    
5. miesto     Seniori-ženy         Valéria Sabolová
17. miesto     Juniori-ženy        Alenka Galambošová
 
Majstrovstvá Slovenska, Šaľa
2. miesto    Seniori-ženy        Slávka Zatlukalová
6. miesto    Juniori-ženy         Alenka Galambošová
7. miesto    Juniori-ženy         Janette Kupčová
4. miesto    Staršie deti         Sára Šoltészová
4. miesto    Mladšie deti        Emka Ordzovenská
5. miesto    Mladšie deti        Simonka Hudáková
6. miesto    Mladšie deti        Kristínka Hudáková
4. miesto    Skupiny juniori

Rok 2010


 CVIO Stadl Paura    
23. miesto     Seniori-ženy         Valéria Sabolová
29. miesto     Seniori-ženy         Denisa Beláková
 
 Majstrovstvá Slovenska, Poprad
1. miesto     Seniori-ženy         Valéria Sabolová
2. miesto     Seniori-ženy         Denisa Beláková
7. miesto     Juniori-ženy          Michaela Turoková
8. miesto    Juniori-ženy         Alena Galambošová
4. miesto    Deti             Daniela Semancová
6. miesto    Deti             Zuzana Majsniarová
9. miesto    Deti             Helena Kollárová

Rok 2009


CVIO Stadl Paura
9. miesto     Seniori – ženy         Janka Fodorová
20.miesto     Seniori – ženy         Valéria Sabolová
30.miesto     Seniori – ženy         Denisa Beláková
5.miesto     Pas-de-deux         D.Beláková+V.Sabolová
 
 CVI Šaľa
5. miesto     Seniori – ženy         Janka Fodorová
9.miesto     Seniori-ženy         ValériaSabolová
11.miesto     Seniori-ženy         Denisa Beláková
 
 Majstrovstvá Európy, Malmo, Švédsko
9. miesto     Seniori – ženy         Janka Fodorová
16. miesto     Seniori –ženy         Valéria Sabolová
27.miesto     Seniori-ženy         Denisa Beláková
 
 Majstrovstvá Slovenska, Košice
1. miesto     Seniori – ženy         Janka Fodorová
2. miesto     Seniori – ženy         Denisa Beláková

Rok 2008


 CVI Šaľa
2. miesto     Seniori – skupiny    
9. miesto     Seniori – ženy         Janka Fodorová
17. miesto     Juniori – ženy         Barbora Špaková
 
  CVI Viedeň
17. miesto    Seniori – ženy         Janka Fodorová
 
 Majstrovstvá sveta, Brno, Česká republika
13. miesto     Seniori – ženy         Janka Fodorová
4. miesto     Seniori – skupiny     Necela Martin
 
 Majstrovstvá Slovenska, Topoľčianky
2. miesto     Seniori - skupiny
1. miesto     Seniori – ženy         Janka Fodorová
8. miesto     Juniori – ženy         Barbora Špaková

Rok 2007


 CVI Šaľa
2. miesto     Seniori - skupiny
3. miesto      Seniori – ženy         Janka Fodorová
9. miesto     Seniori – ženy         Valéria Sabolová
9. miesto     Juniori – ženy         Ingrid Herciková
 
 CVI Brno
4. miesto    Seniori - skupiny 
16. miesto           Seniori – ženy         Janka Fodorová
21. miesto    Seniori – ženy         Valéria Sabolová
 
 Majstrovstvá Európy, Kaposvár, Maďarsko
14. miesto     Seniori – ženy         Janka Fodorová
37. miesto     Seniori – ženy         Valéria Sabolová
 
 Majstrovstvá Slovenska, Topoľčianky
2. miesto     Seniori - skupiny
3. miesto     Juniori - skupiny
1. miesto     Seniori – ženy         Janka Fodorová
3. miesto     Seniori – ženy         Valéria Sabolová
6. miesto     Juniori – ženy         Barbora Špaková

Rok 2006


CVI Brno
4. miesto     Seniori - skupiny
2. miesto     Seniori – ženy         Janka Fodorová
 
 CVI Šaľa
3. miesto     Seniori - skupiny
1. miesto     Seniori – ženy         Janka Fodorová
 
 Majstrovstvá Sveta, Aachen, Nemecko 
16. miesto     Seniori – ženy         Janka Fodorová
3. miesto     Seniori – muži         Marián Pavľak - lonžér
 
 Majstrovstvá Slovenska, Poprad
1. miesto     Seniory – ženy         Janka Fodorová
4. miesto     Seniory – ženy         Patrícia Semanová
2. miesto     Seniori – skupiny    
3. miesto     Juniori - skupiny

Rok 2005


 CVI Brno
7. miesto     Seniori – ženy         Patrícia Semanová
 
 CVI Šaľa
1. miesto     Juniori - skupiny
1. miesto     Seniori – ženy         Janka Fodorová
2. miesto     Seniori – ženy         Patrícia Semanová
3. miesto     Seniori – ženy         Valéria Sabolová
 
 CVI Nitra
1. miesto      Juniori - skupiny
1. miesto      Seniori – ženy         Janka Fodorová
2. miesto      Seniori – ženy         Patrícia Semanová
 
 MAJSTROVSTVÁ EURÓPY, Verolanuova, Taliansko
4. miesto    Juniori - skupiny
13. miesto    Seniori-ženy        Janka Fodorová
25. miesto    Seniori-ženy        Valéria Sabolová
32. miesto    Seniori-ženy        Patrícia Semanová
 
 Majstrovstvá Slovenska, Nitra
1. miesto     Juniori – skupiny     Skupina I
2. miesto     Juniori – skupiny     Skupina II
1. miesto     Seniori – ženy         Janka Fodorová
2. miesto     Seniori – ženy        Valéria Sabolová
3. miesto     Seniori – ženy         Patrícia Semanová
3. miesto     Juniori – ženy         Lucia Lumnitzerová

Rok 2004


 CVI Brno
1. miesto    Ženy         Andrea Bičová
1. miesto    Muži          Martin Necela
 
 CVI Šaľa
2. miesto     Muži          Martin Necela
3. miesto     Skupina
1. miesto     Ženy          Janka Fodorová
2. miesto     Ženy          Slávka Zatlukalová
3. miesto     Ženy          Andrea Bičová
 
 CVI Mníchov
5. miesto     Muži          Martin Necela
 
 CVI Nitra
2. miesto     Ženy         Janka Fodorová
4. miesto     Ženy         Slávka Zatlukalová
5. miesto     Ženy         Andrea Bičová
 
 MAJSTROVSTVÁ SVETA, Stadl Paura, Rakúsko
6. miesto     Muži        Martin Necela
17. miesto     Ženy        Janka Fodorová
21. miesto     Ženy         Andrea Bičová
25. miesto     Ženy         Slávka Zatlukalová
 
 Majstrovstvá Slovenska, Košice
1. miesto     Muži – A     Martin Necela
1. miesto     Ženy – A     Janka Fodorová
2. miesto     Ženy – A     Andrea Bičová
5. miesto     Ženy – A     Patrícia Semanová
1. miesto     Ženy - B      Valéria Sabolová
2. miesto     Ženy - B      Lucia Lumnitzerová
4. miesto      Ženy - B      Denisa Beláková
1. miesto     Skupiny-B

Rok 2003


  CVI Šaľa
2. miesto      Ženy         Slávka Zatlukalová
3. miesto      Ženy         Andrea Bičová
6. miesto      Ženy         Janka Fodorová
2. miesto      Muži         Martin Necela
2. miesto      Skupiny
 
 CVI Lack, Poľsko
2. miesto     Ženy         Janka Fodorová
3. miesto     Ženy         Andrea Bičová
1. miesto     Muži         Martin Necela
 
 CVI Nitra
2. miesto     Ženy          Slávka Zatlukalová
6. miesto     Ženy          Andrea Bičová
1. miesto     Skupiny
 
 MAJSTROVSTVÁ EURÓPY, Saumur, Francúzsko
4. miesto     Muži         Martin Necela
21. miesto     Ženy         Slávka Zatlukalová
25. miesto     Ženy         Janka Fodorová
 
 Majstrovstvá Slovenska, Šaľa
2. miesto    Ženy-A        Slávka Zatlukalová
3. miesto    Ženy-A         Janka Fodorová
5. miesto    Ženy-A        Andrea Bičová
2. miesto    Muži-A        Martin Necela
3. miesto    Ženy-B        Denisa Beláková
3. miesto    Muži-B         Stanislav Pulík Hreha
2. miesto    Skupiny-A
1. miesto    Skupiny-B

Rok 2002


CVI Šaľa
1. miesto     Ženy         Eva Dravecká
3. miesto     Muži         Martin Necela
 
 CVI Frenštát pod Radhoštěm
1. miesto      Ženy         Eva Dravecká
1. miesto     Muži         Martin Necela
4. miesto     Ženy         Andrea Bičová
 
CVI Nitra
1. miesto     Ženy         Eva Dravecká
1. miesto     Muži         Martin Necela
 
 SVETOVÉ JAZDECKÉ HRY-MS, Jerez de la Frontera, Španielsko
7. miesto     Ženy         Eva Dravecká
8. miesto     Muži         Martin Necela
 
 Majstrovstvá Slovenska, Šaľa
1. miesto    Ženy-A         Eva Dravecká
3. miesto     Ženy-A         Andrea Bičová
2. miesto     Muži-A          Martin Necela
2. miesto     Skupiny-A
2. miesto     Skupiny-B
1. miesto     Ženy-B         Slávka Zatlukalová

Rok 2001


CVI Frenštát pod Radhoštěm
1. miesto     Ženy         Eva Dravecká
1. miesto     Muži         Martin Necela
6. miesto     Ženy         Andrea Bičová
 
 CVI Šaľa
2. miesto     Muži         Martin Necela
2. miesto     Ženy         Eva Dravecká
 
 MAJSTROVSTVÁ EURÓPY, Poznaň, Poľsko
6. miesto     Ženy         Eva Dravecká
6. miesto     Muži          Martin Necela
16. miesto     Ženy         Janka Balážová
 
 Majstrovstvá Slovenska, Košice
1. miesto     Ženy-A        Janka Balážová
2. miesto     Ženy-A        Alexandra Bučková
1. miesto     Muži-A     Martin Necela
2. miesto     Skupiny-A

Rok 2000


 CVI Frenštát pod Radhoštěm
1. miesto     Ženy         Eva Dravecká
2. miesto     Ženy         Katarína Špirková
1. miesto     Muži         Martin Necela
2. miesto     Skupiny
 
 CVI Stadl Paura, Rakúsko
4. miesto     Ženy         Eva Dravecká
4. miesto     Muži         Martin Necela
 
 MAJSTROVSTVÁ SVETA, Mannheim, Nemecko
6. miesto     Ženy         Eva Dravecká
6. miesto     Muži         Martin Necela
22. miesto     Ženy         Alexandra Bučková
25. miesto     Ženy         Katarína Špirková
 
Majstrovstvá Slovenska, Topoľčianky
1. miesto     Ženy-A         Katarína Špirková
2. miesto     Ženy-A         Eva Dravecká
3. miesto     Ženy-A         Alexandra Bučková
1. miesto     Muži-A         Martin Necela
6. miesto     Ženy-A         Slavomíra Krajčovičová
2. miesto     Skupiny-A
2. miesto     Dvojice         L.Tarabová, M.Necela

Rok 1999


 CVI Šaľa
1. miesto     Ženy         Eva Dravecká
2. miesto     Ženy         Katarína Špirková
6. miesto     Muži          Martin Necela

 CVI Frenštát pod Radhoštěm
1. miesto     Ženy         Eva Dravecká
2. miesto     Ženy         Katarína Špirková
 
 CVI Varšava, Poľsko
1. miesto     Ženy         Katarína Špirková
3. miesto     Ženy         Eva Dravecká
4. miesto     Skupiny
 
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY, Nitra, Slovensko
4. miesto     Ženy         Eva Dravecká
5. miesto     Ženy         Katarína Špirková
10. miesto     Ženy         Alexandra Bučková
 
 Majstrovstvá Slovenska, Stropkov
1. miesto     Ženy-A         Eva Dravecká
2. miesto     Ženy-A         Katarína Špirková
3. miesto     Ženy-A         Alexandra Bučková
3. miesto     Muži-A         Martin Necela
2. miesto     Ženy-B         Janka Balážová
2. miesto     Skupiny-A
3. miesto     Skupiny-B
3. miesto     Dvojice         E.Dravecká, M.Necela

Rok 1998


  CVI Šaľa
2. miesto     Ženy         Eva Dravecká
5. miesto     Ženy         Katarína Špirková
 
 CVI Varšava, Poľsko
1. miesto     Ženy         Eva Dravecká
2. miesto     Ženy         Katarína Špirková
5. miesto     Ženy         Alexandra Bučková
 
 CVI Frenštát pod Radhoštem
1. miesto     Ženy         Eva Dravecká
2. miesto     Ženy         Katarína Špirková
6. miesto     Ženy         Alexandra Bučková
 
 Majstrovstvá Slovenska, Nitra
2. miesto     Ženy-A        Eva Dravecká
3. miesto     Ženy-A        Katarína Špirková
4. miesto     Ženy-A        Alexandra Bučková
4. miesto     Muži-A        Martin Necela
 
 SVETOVÉ JAZDECKÉ HRY-MS, Rím , Taliansko
6. miesto     Ženy         Eva Dravecká
7. miesto     Ženy         Katarína Špirková

Rok 1997


  CVI Šaľa
2. miesto     Ženy         Eva Dravecká
 
 CVI Varšava, Poľsko
2.miesto     Ženy         Eva Dravecká
5.miesto     Ženy         Katarína Špirková
 
 MAJSTROVSTVÁ EURÓPY, Aachen, Nemecko
11. miesto     Ženy         Eva Dravecká
16. miesto     Ženy         Katarína Špirková
 
 CVI Frenštát pod Radhoštem
1. miesto     Ženy         Katarína Špirková
2. miesto     Ženy         Eva Dravecká
 
 Majstrovstvá Slovenska, Trenčín
1. miesto     Ženy-A         Katarína Špirková
2. miesto     Ženy-A         Eva Dravecká

Rok 1996


  CVI Aarhus, Dánsko
3. miesto    Ženy         Eva Dravecká
5. miesto    Ženy         Katarína Špirková
 
 CVI Šaľa, Slovensko
1. miesto     Ženy         Eva Dravecká
 
 CVI Varšava, Poľsko
1. miesto     Ženy         Eva Dravecká
3. miesto     Ženy         Katarína Špirková
 
 MAJSTROVSTVÁ SVETA, Kaposvár, Maďarsko
7. miesto     Ženy        Eva Dravecká
10. miesto    Ženy        Katarína Špirková
 
 CVI Frenštát pod Radhoštem, Česká republika
1. miesto     Ženy         Eva Dravecká
2. miesto     Ženy         Katarína Špirková
 
 Majstrovstvá Slovenska, Košice
1. miesto      Ženy-A         Eva Dravecká
2. miesto     Ženy-A         Katarína Špirková

 

Partneri