Novinky


POZVÁNKA

Vydané 11.04.2017

 Slovenský voltížny pohár 2017 Košice

Čítať viac...

Darujte 2%

Vydané 22.02.2017

Vďaka Vašim 2% budeme môcť zabezpečiť činnosť nášho oddielu a finančné prostriedky budú použité hlavne na účasť pretekárov na pretekoch  

Čítať viac...

Kalendár pretekov 2017

Vydané 09.02.2017

      ..Aktualizovaný kalendár pretekov 2017....

Čítať viac...


O nás


Voltížna skupina pôsobí v Jazdeckom oddiely TJ Slávia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

 

Jazdecký oddiel TJ Slávia Univerzity veterinárskeho lekárstva založili v roku 1958 MVDr. Jozef Duchaj (dnes už nebohý) a MVDr. Juraj Hanulay, v súčasnosti jeden z najuznávanejších odborníkov v oblasti jazdectva a koní na Slovensku.

 

 

 


Darujte 2%

Vďaka Vašim 2% budeme môcť zabezpečiť činnosť nášho oddielu a finančné prostriedky budú použité hlavne na účasť pretekárov na pretekoch

 

  Dovoľujeme si Vás upozorniť na možnosť poukázať 2% zo svojej štátu odvedenej dane z príjmu (nezasiahnu sa tým Vaše príjmy) na podporu činnosti mimovládnych organizácií. Môžete poukázať 2% z odvedenej dane z príjmu ako fyzické osoby (zamestnanci, SZČO), ale aj právnické osoby (pokiaľ právnická osoba nedarovala 0,5% z dane na verejnoprospešný účel do 31.3.2017, môže poukázať len 1,5%!).

 

Voltížna skupina, ktorá pôsobí v Jazdeckom oddieli TJ Slávia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dosiahla počas posledných rokov výborné výsledky nielen na pretekoch doma, ale aj na významných európskych a svetových podujatiach. Voltíž v sebe spája ideálnu súhru medzi koňom a dieťaťom ako aj záujem detí a mládeže o kone, so všestrannou pohybovou výchovou.

 

Vďaka Vašim 2% budeme môcť zabezpečiť činnosť nášho oddielu a finančné prostriedky budú použité hlavne na účasť pretekárov na pretekoch.

 

Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie vyplnia v daňovom priznaní uvedené údaje. Prosíme Vás o poskytnutie kópie príslušnej strany z daňového priznania.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

 

Obchodné meno alebo názov:

Telovýchovná jednota Slávia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 

Sídlo:

Cesta pod Hradovou 11, 040 01 Košice

 

Právna forma: Identifikačné číslo prijímateľa (IČO):

Občianske združenie

 

3

1

9

5

3

4

4

1

 

Zamestnanci vyplnia Vyhlásenie o poukázaní sumy a priložia Potvrdenie o zaplatení dane potvrdené od zamestnávateľa. Pokiaľ ich zamestnávateľ alebo Vy osobne doručíte na Daňový úrad podľa Vášho miesta bydliska, poskytnite nám prosím kópiu Vyhlásenia, ak nie poskytnite nám prosím originály príslušných tlačív a my ich doručíme na Daňový úrad.

Pokiaľ sú vo Vašom okolí, v rodine, v zamestnaní ľudia, ktorí by tiež radi pomohli, informujte ich o tejto možnosti a poskytnite im, prosím kópie príslušných tlačív.

Tlačivo tu :voltiz.uvlf.sk/docs/vyhlasenie2016-2017_edit.pdf

Partneri